Kalite Politikamız

Ümran Çelik Boru A.Ş. Yönetimi Olarak;

* Uluslararası pazarlarda her şartta kalite seviyesinin sağlanabildiği bilinen ve tercih edilen bir firma olmak için sürekli yatırımlar ile öncü olmayı,

* Müşterilerimizin beklentileri, kalite istekleri ve memnuniyetini sağlamak adına müşteri odaklı olarak çalışarak, bu istek ve de beklentileri karşılayacak stratejiler geliştirmeyi,

* Kalite politika ve hedeflere erişilmesi tüm çalışanlarımızın sorumluluğundadır. Bu anlamda çalışanlarımızın kalite sistem esaslarını ve geliştirilmesini ilke olarak benimseyip bu doğrultuda tüm faaliyetlere aktif olarak katılımlarının sağlanacağını,

* Kalite seviyesinin sürekli olarak iyileştirilerek yükseltilmesi amacı ile sistemin etkinliğini sürekli denetleyerek, teşvik etmeyi ve de gerekli kaynakları sağlamayı,

* Müşterilerin beklentilerini karşılayacak en üst kalite seviyesinde boru - diğer yan ürünlerin standartlar ve spesifıkasyonlara uygun olarak üretmek için kalite hedeflerine ve de verilere dayalı bir sistem oluşturmayı,

* Süreç yaklaşım prensibi esas alınarak faaliyetlerimizi ve ilgili kaynaklarımızı verimli ve de etkin kullanarak maliyetlerimizi azaltarak paydaşlarımızın memnuniyetini artırmayı,

* İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesinin sağlanmasını,

* Çalışanlarımızca Kalite politika ve hedeflerimizin anlaşılması, yaygınlaştırılması ile kalite bilincinin sağlanması ve geliştirilmesi yönünde sürekli eğitimlerine olanak sağlayarak motivasyonlarını sürekli üst düzeyde tutmayı,

* Tüm çalışanlarımızın sektöre! ve kişisel yeterliliğe ulaşmaları için gerekli bilgi ve beceriyle donatarak, işleriyle ilgili yetki ve sorumluluk üstlenmelerini sağlamayı,

* Faaliyet alanımız kapsamında yürürlükte olan ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara, standartlara ve etik kurallara uygun olarak çalışmalar yürütmeyi,

* Toplumsal, Çevre ve ISIG sorumluluğunun bilincinde olarak bunlar için gerekli olan tüm kaynakları sağlamayı,

taahhüt ediyoruz.