Çevre Politikamız

Ümran Çelik Boru Sanayi A.Ş. olarak ana hedefimiz; sağlıklı bir iş ortamı yaratarak ve çevreyi koruyarak ürettiğimiz ürünlerle müşterilerimizin beklentilerini karşılamaktır.

Firmamız çevre performansıyla ülkemizde ve dünyada örnek kuruluşlar arasında yer almayı hedeflemektedir.

Bu hedefe ulaşmak için bağlı kalacağımız ilkeler;

  • Çevre ile ilgili yasa, yönetmelik ve standartların gereklerini yerine getirmek,
  • Sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir çevre performansıyla fark yaratmak,
  • Çalışanlarımızın, bizim için iş yapan her firmanın çevreye verdiğimiz önem ve önceliği hissederek çalışmasını sağlamak ve faaliyetlerimizi bu hedefimize paralel gerçekleştirmek,
  • Çalışanlarımıza çevre bilincini aşılamak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkilerini anlatmak amacı ile eğitimler vermek,
  • Doğa için güvenilir ürünler üretirken, enerji ve ham madde kaynaklarımızı verimli kullanmak, geri dönüşüme özen göstererek çevreye olumsuz etkileri ve kirliliği en aza indirmek.

Politikamızı, şirketimizin diğer yönetim sistemleri ile bütünleştirerek yönetimin karar alma süreçlerine dahil etmek, Dünyanın tüm canlı türleri ile birlikte daha yaşanılır olmasında küçük bir pay sahibi olabilmek, Ümran Çelik Boru San. A.Ş. olarak yaptığımız işte kendimizi başarılı sayabilmemizin ön koşuludur.

Politikamız sürekli olarak gözden geçirilecek ve tüm çalışanlarımıza duyurulacaktır. Politikamız ilgili tüm kurumlara ve halka açıktır.”