Çevre Politikamız

Ümran Çelik Boru A.Ş. Yönetimi olarak;

* Çevre ile ilgili yasal şartlara, müşteri şartlarına ve diğer ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine uyum sağlamayı,

* Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli iyileşmeye katkıda bulunmayı,

* Sürekli iyileştirme faaliyetleriyle, amaç ve hedeflerimizi belirleyerek, ham maddeden ürün yaşam döngüsü sonuna kadar tüm süreçlerde çevresel etkileri azaltmayı ve çevre performansını artırmayı,

* Çalışanlarımızın ve bizim için iş yapan her firmanın çevreye verdiğimiz önem ve önceliği hissederek çalışmasını sağlamayı ve faaliyetlerimizi bu hedefimize paralel gerçekleştirmeyi,

* Çalışanlarımıza çevre bilincini aşılamayı ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkilerini anlatmak amacı ile eğitimler vermeyi,

* Doğa için güvenilir ürünler üretirken, enerji ve ham madde kaynaklarımızı verimli kullanmayı, geri dönüşüme özen göstererek çevreye olumsuz etkilerini ve kirliliği en aza indirmeyi,

* Politikamızı, şirketimizin diğer yönetim sistemleri ile bütünleştirerek yönetimin karar alma süreçlerine dahil etmeyi, taahhüt ediyoruz.

Dünyanın tüm canlı türleri ile birlikte daha yaşanılır olmasında küçük bir pay sahibi olabilmek, Ümran Çelik Boru Sanayii A.Ş. olarak yaptığımız işte kendimizi başarılı sayabilmenin ön koşuludur.