İşci Sağlığı & İş Güvenliği Politikamız

Ümran Çelik Boru San. A.Ş. olarak ana hedefimiz; kazalardan uzak, sağlıklı bir iş ortamı yaratarak, insan sağlığına zarar vermeden, ürettiğimiz ürünlerle müşterilerimizin beklentilerini karşılamaktır.

Firmamız isçi sağlığı ve güvenliği (ISG) performansıyla ülkemizde ve dünyada örnek kuruluşlar arasında yer almayı hedeflemektedir.

Bu hedefe ulaşmak için bağlı kalacağımız ilkeler;

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa, yönetmelik ve standartların gereklerini yerine getirmek,

  • Sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir ISG performansıyla fark yaratmak,
  • Çalışanlarımız ile bizim için iş yapan her firmanın iş sağlığı ve güvenliğine verdiğimiz önem ve önceliği hissederek çalışmasını sağlamak, faaliyetlerimizi bu hedefimize paralel gerçekleştirmek,
  • Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak ilkesiyle, kişisel koruyucu malzeme ve ekipmanları temin etmek, iş ekipmanlarının emniyetini sağlamak,
  • Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği bilinci aşılamak ve faaliyetlerimizin insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlatmak amacı ile eğitimler vermek,
  • Kazaları önleyici ve azaltıcı çalışmalar yapmak,
  • Politikamızı, şirketimizin diğer yönetim sistemleri ile bütünleştirerek yönetimin karar alma süreçlerine dahil etmek,
  • Proseslerimizde ve ürünlerimizde insan sağlığını tehdit eden maddeleri kullanmaktan mümkün olduğunca kaçınmak,

Çalışanlarımıza ve topluma güvenli bir yaşam alanı sağlayabilmek, Ümran Çelik Boru San. A.Ş. olarak yaptığımız işte kendimizi başarılı sayabilmemizin ön koşuludur.

Politikamız sürekli olarak gözden geçirilecek ve tüm çalışanlarımıza duyurulacaktır. Politikamız ilgili tüm kurumlara ve halka açıktır.