İşci Sağlığı & İş Güvenliği Politikamız

Ümran Çelik Boru A.Ş. Yönetimi olarak;

* İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal şartlara, müşteri şartlarına ve diğer ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine uyum sağlamayı,

* İSG amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli iyileşmeye katkıda bulunmayı,

* Sürekli iyileştirme faaliyetleriyle, kendini yenileyen ve geliştiren bir İSG performansıyla fark yaratmayı,

* Çalışanlarımızın ve bizim için iş yapan her firmanın iş sağlığı ve güvenliğine çevreye verdiğimiz önem ve önceliği hissederek çalışmasını sağlamayı ve faaliyetlerimizi bu hedefimize paralel gerçekleştirmeyi,

* Proseslerimizde ve ürünlerimizde insan sağlığını tehdit eden maddeleri kullanmaktan mümkün olduğunda kaçınmayı,

* Çalışma ortamında oluşabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve sağlık ile güvenlik risklerini analiz ederek azaltmayı,

* Kazaları önleyici ve azaltıcı çalışmalar yapmayı,

* İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak ilkesiyle, kişisel koruyucu malzeme ve ekipmanları temin etmeyi, iş ekipmanlarının emniyetini sağlamayı,

* Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği bilincini aşılamayı ve faaliyetlerimizin insan üzerindeki etkilerini anlatmak amacı ile eğitimler vermeyi,

* Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı,

* Politikamızı, şirketimizin diğer yönetim sistemleri ile bütünleştirerek yönetimin karar alma süreçlerine dahil etmeyi,

taahhüt ediyoruz.

Çalışanlarımıza ve topluma güvenli bir yaşam sağlayabilmek, Ümran Çelik Boru Sanayii A.Ş. olarak yaptığımız işte kendimizi başarılı sayabilmenin ön koşuludur.