KONTROL & TEST

Ümran’da kalite kontrol sistemi, hammadde girişinden nihai ürünün çıkışına kadar sevkiyat da dahil olarak tüm üretim proses aşamalarında ürünü üretim standartları ve müşteri şartnamelerine göre kontrol altına almaktadır.

Üretim standartları ve müşteri şartnameleri gerekliliklerine bağlı olarak, proseslerdeki tahribatlı ve tahribatsız testler gerçekleştirilir ve kayıt altına alınır. Tüm bu testler, ulusal / uluslararası standartlarca kabul gören modern cihazlarla gerçekleştirilmektedir.

Boru üretim ve kaplama kompleksimiz son teknoloji ölçüm ve test imkânları ile donatılmıştır. Her işlem adımı sırasında, borunun tüm ilgili gereklilikleri ve özellikleri karşılayıp karşılamadığını kontrol ederiz.

Bu, boru uzunluğunun, çapının ve et kalınlığının ölçülmesini, ağırlığını kontrol etmeyi, mekanik ve teknolojik özellikleri, sızdırmazlık, kaplama tabakası kalınlığını vb. test etmeyi içerir.

Ölçümler ulusal / uluslararası normlara göre kalibre edilerek ölçüm doğruluğu belgelenmiş cihazlar ile yapılmaktadır. Testler içinse, ISO 17025 ‘e göre akredite edilmiş modern donanımlı Test Laboratuvarımız mevcuttur.

Ümran’da üretim hatlarında yapılan testler ve kontroller, çeşitli standartlarda belirtilenlerle sınırlı değildir. Bitmiş ürünlerin müşteri şartnamesindeki gereksinimlerden daha fazla olmasını sağlamak için çok sayıda ilave dahili süreç içi kontroller ve testler gerçekleştirilmektedir.

Elde edilen sonuçların düzenli olarak değerlendirilmesi, süreçlerimizin ve ürünlerimizin yüksek kalitesinin tüm hat boyunca muhafaza edilmesini sağlamak için önleyici tedbirlerin temelini oluşturmaktadır.