KALİTE ve ÇEVRE POLİTİKASI

Uluslararası yönetmeliklere uygun olarak, Çevre, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Yönetim Sistemlerimiz ISO 14001 ve OHSAS 18001 yönetim sistemi sertifikaları ile belgelenmiştir.

Bu bağlamda, Ümran ürünleri güvenilir ve yüksek kaliteli olmanın yanı sıra, sorumluluk bilinciyle İş Güvenliği, İşçi Sağlığı Sağlık ve Çevre ye önem vererek üretilmektedir.

Ümran İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Çevre Yönetim Sistemleri aşağıda belirtilen standartlar tarafından onaylanmıştır.

  • ISO 14001, Çevre Yönetim Sistemi, TÜV RH tarafından verilmiştir,
  • OHSAS 18001, Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi, TÜV RH tarafından verilmiştir,

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimleri olan bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği prensiplerine uymak amacıyla firmamızda bilgi varlıkları tanımlanarak, risklerin belirlenerek, risklere ilişkin kontrol önlemlerinin alınmasını içeren risk yönetim metodolojisini firmamız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için kurmak.
  • Müşterilerimize ait bilgilerin gizliliğini korumak, standart ve yasal mevzuata uyumu sağlamak.
  • Bilgi güvenliği risklerini azaltmak için gerekli donanım, yazılım, eğitim ve diğer kontrollere gerekli kaynakları sağlamak ve devamlılığını sağlamak.
  • Tüm personelin ve iş ortaklarının; bilgi güvenliğinin bütünsel yaklaşım zorunluluğu gereği BGYS’ye katılımını ve uymasını sağlamak için bilinçlendirme, eğitim ve teşvikini sağlamak
  • BGYS’nin verimliliğini, iç ve dış denetimlerle kontrol etmek, izlemek, gözden geçirmek ve sistemi sürekli uyumlu kılmak, sürekli iyileştirmek; BGYS politikamızdır.